This is version 2. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

InterRAI CMH België

Het "interRAI-beoordelingsinstrument" voor thuiswonende personen met complexe geestelijke gezondheidsbehoeften in België, versie 2.0 van 2008-09-17. Lees verder

Voor het volledige handboek van de interRAI Community Mental Health (inclusief de inleidende hoofdstukken gevolgd door de Secties) verwijzen we graag naar de Downloads.

Hieronder wordt een overzicht van de CMH-Secties weergegeven (klik voor een snelle consultatie op " << " of op de " Links " voor meer uitgebreide informatie):

UNDER CONSTRUCTION ...

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]