Uit welke fasen bestaat een beoordeling?

Een beoordeling in de BelRAI-webapplicatie bestaat uit drie fasen:

  • Fase 1: "Open (voor invoer)"

    De beoordeling staat open voor invoer waardoor iedereen die deelneemt aan de beoordeling, vragen kan beantwoorden. De beoordelingsverantwoordelijke kan in deze fase nog geen antwoorden zien van andere zorgverleners of resultaten berekenen.
  • Fase 2: "Wacht (op sluiting)"

    De zorgverleners die werden uitgenodigd om de beoordeling (geheel of gedeeltelijk) in te vullen kunnen in deze fase geen enkele verandering meer aanbrengen. De beoordelingsverantwoordelijke daarentegen kan de antwoorden van de andere zorgverleners zien. Het is de bedoeling dat de beoordelingsverantwoordelijke, geholpen door de antwoorden van de andere zorgverleners, zijn/haar beoordeling VERVOLLEDIGT OF ALSNOG GEHEEL INVULT. Bij het overlopen van de antwoorden van andere zorgverleners kan de beoordelingsverantwoordelijke op tegenstrijdigheden en tekortkomingen stuiten. Wanneer de beoordelingsverantwoordelijke er zelf geen antwoord op weet kunnen die bijvoorbeeld worden opgelost tijdens multi- of interdisciplinair overleg. De beoordelingsverantwoordelijke heeft daarvoor onbeperkt de tijd (als er niets gebeurt blijft de beoordeling in fase 2 staan). NA HET ZELF INVULLEN VAN DE BEOORDELING kan de beoordelingverantwoordelijke de resultaten - indien nodig meermaals - door BelRAI laten berekenen. De beoordelingsverantwoordelijke kan na het bekijken en controleren (konden alle resultaten worden berekend?) van de resultaten de beoordeling sluiten. Hoe sneller de beoordelingsverantwoordelijke de definitieve resultaten laat berekenen hoe representatiever die zullen zijn voor de eigenlijke toestand van de cliënt. Om de beoordeling te sluiten gaat de beoordelingsverantwoordelijke naar de pagina "Mijn beoordelingen" >> klikt op de link "Resultaten" naast de beoordeling die hij wilt sluiten >> komt op de pagina met de resultaten CAP's, Schalen en Gezondheidsprofielen voor zijn cliënt >> en klikt onderaan op "Bewaar en sluit".
  • Fase 3: "Gesloten"

    De beoordelingsverantwoordelijke heeft de beoordeling gesloten. De antwoorden op de verschillende vragen van de beoordeling en de daaruit volgende resultaten (CAP's, Scales, ...) zijn in deze fase definitief: er kan niets meer worden aangepast of veranderd, niet door de deelnemende zorgverleners en ook niet door de beoordelingsverantwoordelijke. De resultaten kunnen nu worden geconsulteerd door iedereen die toegang heeft tot deze informatie. Het sluiten van de beoordeling zorgt er ook voor dat de gegevens kunnen worden geanonimiseeerd om nadien in statistieken te worden verwerkt.

Lees meer

  Page Info My Prefs
This page (revision-14) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]