Wat is een beoordelingsreferentiedatum?

Bedoeling:

Het vaststellen van een gemeenschappelijke referentiedatum die door de beoordelende zorgverleners voor alle beoordelingsitems gebruikt moet worden. Alhoewel zorgverleners op verschillende dagen aan de uitvoering van de beoordeling van een cliënt kunnen werken, zorgt de beoordelingsreferentiedatum voor een gemeenschappelijkheid in de beoordelingsperiode. Op die manier wordt gegarandeerd dat alle beoordelingsitems over de toestand en de behandeling van de cliënt en het gebruik van hulpmiddelen naar dezelfde tijdsperiode verwijzen.

Definitie:

De beoordelingsreferentiedatum is het specifieke eindpunt of de uiterste invuldatum van de interRAI-beoordeling of observatieperiode. Bijna alle items verwijzen naar de toestand van de cliënt gedurende een aangewezen tijdsperiode, meestal de laatste 3 dagen voor de datum van het einde van de observatieperiode. De beoordelingsreferentiedatum legt het aangewezen eindpunt van de gemeenschappelijke observatie- of beoordelingsperiode vast. Alle items verwijzen terug in de tijd vanaf dit eindpunt. Sommige items beslaan de periode van 3 dagen vóór de referentiedatum, andere items een periode van 30 dagen, enzovoort.

Belangrijke opmerking:

Aangezien de beoordelingsverantwoordelijke in BelRAI na de uiterste invuldatum nog wijzigingen kan aanbrengen aan de ingevoerde data vooraleer de resultaten te berekenen, wordt de waarde van deze uiterste invuldatum als beoordelingsreferentiedatum bepaald door de tijd die de beoordelingsverantwoordelijke laat tussen de uiterste invuldatum en de datum waarop de resultaten worden berekend.

Hoe sneller de beoordelingsverantwoordelijke de resultaten laat berekenen hoe representatiever de resultaten zullen zijn voor de eigenlijke toestand van de cliënt.

De beoordelingsverantwoordelijke kan de uiterste invuldatum wijzigen (vroeger/later) in de toestand (fasen) "Open" en "Wacht" van een beoordeling.

Lees meer

  Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]