Difference between version and version      View first change»»

Back to Sondevoeding Bronnen, or Sondevoeding Bronnen version history

At line 7 changed 1 line.
**Mitchell, S.L., Tetroe, A., O’Connor, A.M. Making Choices: Long-term tube feeding tube placement in elderly patients. 2000. Merk op: dit boekje is ontworpen ter ondersteuning van belangenbehartigers die geconfronteerd worden met het dilemma om bij een oudere met eetproblemen al dan niet een voedingssonde te laten aanbrengen. Het bevat informatie over sondevoeding, de voor- en nadelen ervan, de rol van belangenbehartigers en over hoe die informatie met de waarden en voorkeuren van de cliënt gerijmd kan worden. De ‘decision aid’ kan [bekeken en besteld worden|http://www.lri.ca/programs/ceu/ohdec/decision_aids.htm].
**Mitchell, S.L., Tetroe, A., O’Connor, A.M. Making Choices: Long-term tube feeding tube placement in elderly patients. 2000. Merk op: dit boekje is ontworpen ter ondersteuning van belangenbehartigers die geconfronteerd worden met het dilemma om bij een oudere met eetproblemen al dan niet een voedingssonde te laten aanbrengen. Het bevat informatie over sondevoeding, de voor- en nadelen ervan, de rol van belangenbehartigers en over hoe die informatie met de waarden en voorkeuren van de cliënt gerijmd kan worden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]