Bronnen en aanvullende literatuur

 • InterRAI CAP’s Gebruikershandboek:
  • Finucane, T.E., Christmas, C., Travis, K. Tube feeding in patients with advanced dementia: a review of the evidence. JAMA 1999;282:1365-1370. Merk op: dit artikel geeft een overzicht van wat tegenwoordig geweten is over de impact van sondevoeding op cliënten met vergevorderde dementie.
  • Gillick, M.R. Rethinking the role of tube feeding in patients with advanced dementia. N Engl J Med. 2000;342:206-210. Merk op: dit werk bespreekt de polemiek rond het toedienen van sondevoeding aan cliënten met vergevorderde dementie.
  • Mitchell, S.L., Tetroe, A., O’Connor, A.M. Making Choices: Long-term tube feeding tube placement in elderly patients. 2000. Merk op: dit boekje is ontworpen ter ondersteuning van belangenbehartigers die geconfronteerd worden met het dilemma om bij een oudere met eetproblemen al dan niet een voedingssonde te laten aanbrengen. Het bevat informatie over sondevoeding, de voor- en nadelen ervan, de rol van belangenbehartigers en over hoe die informatie met de waarden en voorkeuren van de cliënt gerijmd kan worden.
  • Schneider SM, Raina C, Pugliese _, Pouget I, Rampal P, Hebuterne X. Outcome of patients treated with home enteral nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2001 Jul-Aug;25(4):203-9. Note - This article is evidence based and gives additional values to the topics.
  • Sheehan, M.N., Belleville-Taylor, P., Fiatarone, M., Hartery, S. Feeding Tubes. In Morris, J.N., Lipsitz, L.A., Murphy, K.M., and Belleville-Taylor, P. (Eds). Quality Care in the Nursing Home. (1997). Mosby, St. Louis, MO. Merk op: dit hoofdstuk geeft een gedetailleerd overzicht van de beoordeling en behandeling van cliënten met een voedingssonde. Ook voorbeeldcasussen werden opgenomen.

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]