Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie M 1, or PC Sectie M 1 version history

At line 5 changed 1 line.
Een overzicht geven van alle behandelingen of procedures die de cliënt ontving tijdens de laatste 3 dagen of sinds de opname tot het programma indien minder dan 30 dagen, of die opgestart zullen worden in de volgende drie dagen.
Een overzicht geven van alle behandelingen of procedures die de cliënt ontving tijdens de laatste 3 dagen of sinds de opname tot het programma indien minder dan 30 dagen, of behandelingen die opgestart zullen worden in de volgende drie dagen.
At line 8 changed 1 line.
*__a. Regime voor de darmwerking__ - Een ontworpen programma met als doel om incontinentie of constipatie vast te stellen en te behandelen
*__a. Regime voor de darmwerking__ - Een gepland programma om incontinentie of constipatie vast te stellen en te behandelen.
At line 10 changed 1 line.
*__b. Chemotherapie__ - Behandeling van een ziekte (meestal kanker) met farmacologische middelen die interfereren in de groei van cellen.
*__b. Chemotherapie__ - Behandeling van een ziekte (meestal kanker) met farmacologische middelen die interfereren met de groei van cellen.
At line 18 changed 1 line.
*__f. Dieetconsultatie__ – Een consultatie met een geregistreerde diëtist met als bedoeling om informatie en counseling te bieden voor problemen die te maken hebben met de voedingstoestand van de cliënt.
*__f. Dieetconsultatie__ – Een consultatie met een geregistreerde diëtist om informatie en counseling te bieden voor problemen die te maken hebben met de voedingstoestand van de cliënt.
At line 30 changed 1 line.
*__l. Aspiratie__ – Het mechanisch verwijderen van uitscheidingen of andere zaken uit het luchtwegstelsel zowel door de mond, neus of via een tracheotomie.
*__l. Aspiratie__ – Het mechanisch verwijderen van uitscheidingen of andere zaken uit het luchtwegstelsel via de mond, de neus of via een tracheotomie.
At line 34 changed 1 line.
*__n. Wisselhouding/herpositioneringsprogramma__ – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt is gekeerd, zorgt de zorgverlener er voor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig zijn geplaatst dat er zo min mogelijk pijn wordt ervaren en dat het functioneren wordt bevorderd.
*__n. Wisselhouding/herpositioneringsprogramma__ – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt gekeerd is, zorgt de zorgverlener ervoor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig geplaatst zijn dat er zo min mogelijk pijn ervaren wordt en dat het functioneren bevorderd wordt.
At line 38 changed 1 line.
*__p. Wondzorg__ – Omvat elke interventie voor het behandelen of beschermen van gelijk welk type wond – bv. schoonmaken, uitspoelen van de wonde, het aanbrengen van zalf, het aanleggen van alle soorten verbanden, het verwijderen van hechtingen, weken of gebruik van warmte.
*__p. Wondzorg__ – Omvat elke interventie voor het behandelen of beschermen van gelijk welk type wond – bv. schoonmaken, uitspoelen van de wonde, het aanbrengen van zalf, het aanleggen van alle soorten verbanden, het verwijderen van hechtingen, weken of gebruik van warmte.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]