Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie M 1, or PC Sectie M 1 version history

At line 24 changed 1 line.
*__i. Pastorale bijstand__ – Pastorale counseling (bv. counseling met een religieuze of spirituele ondergrond); mogelijk maken dat de cliënt kan deelnemen aan religieuze of spirituele praktijken, sacramenten of ceremonieën (bv. eucharistieviering, seider), gebed of meditatie; bezoek regelen van geestelijke leiders uit de gemeenschap; religieus of spiritueel leesmateriaal voorzien.
*__i. Pastorale diensten__ – Pastorale counseling (bv. counseling met een religieuze of spirituele ondergrond); mogelijk maken dat de cliënt kan deelnemen aan religieuze of spirituele praktijken, sacramenten of ceremonieën (bv. eucharistieviering, seider), gebed of meditatie; bezoek regelen van geestelijke leiders uit de gemeenschap; religieus of spiritueel leesmateriaal voorzien.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]