Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie M 1, or PC Sectie M 1 version history

At line 14 changed 1 line.
*__d. Informerende gesprekken met client of familie__
*__d. Informatieve gesprekken met cliënt of familie__
At line 16 changed 1 line.
*__e. IV-medicatie__ – Oplossingen, medicatie of chemotherapie, toegediend op intraveneuze wijze.
*__e. Infuusmedicatie__ – Oplossingen, medicatie of chemotherapie, toegediend op intraveneuze wijze.
At line 26 changed 1 line.
*__j. Zelfregulerende pijnmedicatie (PCA- pomp)__ – Het zelf toedienen van pijnmedicatie (intraveneus, onderhuids of epiduraal) via een gecomputeriseerde pomp.
*__j. Zelfregulerende pijnmedicatie (PCA-pomp)__ – Het zelf toedienen van pijnmedicatie (intraveneus, onderhuids of epiduraal) via een gecomputeriseerde pomp.
At line 28 changed 1 line.
*__k. Bestralingstherapie__ – Alle vormen van bestralingstherapie met inbegrip van het plaatsen en monitoren van een stralingsbronimplantaat.
*__k. Bestraling__ – Alle vormen van bestralingstherapie met inbegrip van het plaatsen en monitoren van een stralingsbronimplantaat.
At line 34 changed 1 line.
*__n. Wisselhoudingsprogramma__ – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt is gekeerd, zorgt de zorgverlener er voor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig zijn geplaatst dat er zo min mogelijk pijn wordt ervaren en dat het functioneren wordt bevorderd.
*__n. Wisselhouding/herpositioneringsprogramma__ – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt is gekeerd, zorgt de zorgverlener er voor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig zijn geplaatst dat er zo min mogelijk pijn wordt ervaren en dat het functioneren wordt bevorderd.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]