Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie J 5, or PC Sectie J 5 version history

At line 8 changed 1 line.
Vraag aan de cliënt of aan anderen die vertrouwd zijn met het functioneren van de cliënt of er enige verandering is opgetreden in zijn of haar functioneren om ADL uit te voeren in vergelijking met 90 dagen geleden. Om te helpen zich deze periode van 90 dagen te herinneren, vraag aan de cliënt of aan anderen om zich een gebeurtenis te herinneren die drie maanden geleden gebeurde en om zich het functioneren van de cliënt tijdens die gebeurtenissen te herinneren. Bijvoorbeeld, als de cliënt drie maanden geleden een familielid bezocht, vraag dan in hoeverre hij of zij in staat was om te eten, te wassen enzovoort tijdens dat bezoek.
Vraag aan de cliënt of aan anderen die vertrouwd zijn met het functioneren van de cliënt of er enige verandering is opgetreden in zijn of haar functioneren om ADL uit te voeren in vergelijking met 90 dagen geleden. Om te helpen zich deze periode van 90 dagen te herinneren, vraag aan de cliënt of aan anderen om zich een gebeurtenis te herinneren die drie maanden geleden gebeurde en om zich het functioneren van de cliënt tijdens die gebeurtenissen te herinneren. Bijvoorbeeld, als de cliënt drie maanden geleden een familielid bezocht, vraag dan in hoeverre hij of zij in staat was om te eten, af te wassen enzovoort tijdens dat bezoek.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]