J5. ADL-toestand ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna)

Bedoeling:

Bepalen of de ADL toestand van de cliënt hetzelfde gebleven is, verminderd is of verbeterd is, vergeleken met 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling indien deze minder dan 90 dagen geleden is).

Proces:

Vraag aan de cliënt of aan anderen die vertrouwd zijn met het functioneren van de cliënt of er enige verandering is opgetreden in zijn of haar functioneren om ADL uit te voeren in vergelijking met 90 dagen geleden. Om te helpen zich deze periode van 90 dagen te herinneren, vraag aan de cliënt of aan anderen om zich een gebeurtenis te herinneren die drie maanden geleden gebeurde en om zich het functioneren van de cliënt tijdens die gebeurtenissen te herinneren. Bijvoorbeeld, als de cliënt drie maanden geleden een familielid bezocht, vraag dan in hoeverre hij of zij in staat was om te eten, af te wassen enzovoort tijdens dat bezoek.

Codering:

Codeer het huidig ADL functioneren, vergeleken met 90 dagen geleden. Als er een verandering is op meerdere domeinen, codeer dan de algemene richting van de verandering.
  • 0. Verbeterd
  • 1. Niet veranderd
  • 2. Verslechterd
  • 8. Niet duidelijk

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]