Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie J 4, or PC Sectie J 4 version history

At line 10 changed 1 line.
*__b. Zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren__ - De nadruk ligt op de mening van de professionele zorgverleners over het potentieel van de cliënt om lichamelijk te verbeteren
*__b. De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren__ - De nadruk ligt op de mening van de professionele zorgverleners over het potentieel van de cliënt om lichamelijk te verbeteren
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]