J4. Potentieel voor lichamelijke verbetering

Bedoeling:

Om de waarschijnlijkheid te beschrijven dat de cliënt het potentieel heeft om meer onafhankelijk en betrokken te zijn bij zijn of haar zorg. Het is belangrijk om de mening van de cliënt, de mening van de professionele zorgverleners en de overeenstemming tussen de twee perspectieven na te gaan over de mogelijkheid tot lichamelijke verbetering van de cliënt. Dit item kan onafhankelijk gezien worden van de ADL beoordeling in item J2. Bijvoorbeeld, ookal wordt iemand gecodeerd als onafhankelijk in alle opgesomde ADL items, toch kan hij of zij nog steeds de mogelijkheid hebben om zijn of haar functioneren te verbeteren op die gebieden.

Definities:

  • a. De cliënt denkt tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren in staat te zijn - De nadruk ligt op de mening van de cliënt over zijn of haar potentieel om lichamelijk te verbeteren.
  • b. De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren - De nadruk ligt op de mening van de professionele zorgverleners over het potentieel van de cliënt om lichamelijk te verbeteren

Proces:

Beoordeel de aanwijzingen waaruit blijkt dat de cliënt gelooft meer voor zichzelf te kunnen instaan. Als het een gepaste vraag is, vraag dan naar de doelen van de cliënt voor de komende maanden. Denkt de persoon dat hij of zij meer onafhankelijk kan zijn of kan verbeteren op gebied van lichamelijk functioneren? De zorgverlener wordt gevraagd een oordeel te maken over het potentieel tot lichamelijke verbetering van de cliënt. Kan de cliënt meer voor zichzelf instaan? Wat is de waarschijnlijkheid dat, rekening houdend met het huidige ziektebeeld, de cliënt zal herstellen of verbeteren in zijn of haar fysiek functioneren?

Codering:

Codeer 0 indien het lichamelijk functioneren van de cliënt niet beperkt is en verbetering dus irrelevant is.
  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]