Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie J 4, or PC Sectie J 4 version history

At line 5 changed 1 line.
Om de waarschijnlijkheid te beschrijven dat de cliënt het potentieel heeft voor grotere onafhankelijkheid en betrokkenheid in zijn of haar zorg. Het is belangrijk zowel de mening van de cliënt na te gaan als de mening van de professionele zorgverleners en de overeenstemming tussen de twee perspectieven, met respect tot de mogelijkheid van lichamelijke verbetering van de cliënt. Dit item kan onafhankelijk gezien worden van de ADL beoordeling in item J2. Bijvoorbeeld, zelfs indien iemand gecodeerd word als onafhankelijk in alle opgesomde ADL items, kan hij of zij nog steeds de mogelijkheid hebben om zijn of haar functioneren te verbeteren in die gebieden.
Om de waarschijnlijkheid te beschrijven dat de cliënt het potentieel heeft om meer onafhankelijk en betrokken te zijn bij zijn of haar zorg. Het is belangrijk om de mening van de cliënt, de mening van de professionele zorgverleners en de overeenstemming tussen de twee perspectieven na te gaan over de mogelijkheid tot lichamelijke verbetering van de cliënt. Dit item kan onafhankelijk gezien worden van de ADL beoordeling in item J2. Bijvoorbeeld, ookal wordt iemand gecodeerd als onafhankelijk in alle opgesomde ADL items, toch kan hij of zij nog steeds de mogelijkheid hebben om zijn of haar functioneren te verbeteren op die gebieden.
At line 8 changed 1 line.
*__a. De cliënt denkt tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren in staat te zijn__ - De nadruk ligt op de mening van de cliënt over zijn of haar potentieel om lichamelijk te verbeteren
*__a. De cliënt denkt tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren in staat te zijn__ - De nadruk ligt op de mening van de cliënt over zijn of haar potentieel om lichamelijk te verbeteren.
At line 10 changed 1 line.
*__b. Zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren__ - De nadruk ligt op de mening van de professionele zorgverleners over het potentieel van de cliënt om lichamelijk te verbeteren
*__b. De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren__ - De nadruk ligt op de mening van de professionele zorgverleners over het potentieel van de cliënt om lichamelijk te verbeteren
At line 13 changed 1 line.
Beoordeel de aanwijzingen waaruit blijkt dat de cliënt gelooft meet voor zichzelf te kunnen instaan. Als het een gepaste vraag is, vraag naar de doelen van de cliënt voor de komende maanden. Denkt de persoon dat hij of zij meer onafhankelijk kan zijn of kan verbeteren op gebied van lichamelijk functioneren?
Beoordeel de aanwijzingen waaruit blijkt dat de cliënt gelooft meer voor zichzelf te kunnen instaan. Als het een gepaste vraag is, vraag dan naar de doelen van de cliënt voor de komende maanden. Denkt de persoon dat hij of zij meer onafhankelijk kan zijn of kan verbeteren op gebied van lichamelijk functioneren?
At line 22 removed 2 lines.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeelden:%%
At line 25 removed 4 lines.
*De heer N. is cognitief gestoord. Hij krijgt om veiligheidsredenen bij het zich verplaatsen beperkte lichamelijke hulp. Hij gelooft echter dat hij in staat is om alleen te wandelen en staat daarom wanneer de zorgverleners niet kijken vaak op eigen kracht op en loopt dan. Codeer “1,” Ja, op “a” (De cliënt denkt tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren in staat te zijn)
*De verzorgende die mevrouw W. in de afgelopen week te eten heeft gegeven heeft opgemerkt dat deze verscheidene pogingen heeft gedaan om voedsel met haar vingers op te pakken. Ze denkt dat mevrouw W. zelfstandiger zou kunnen zijn als er nauwlettend op haar wordt toegezien in een eetgroep voor reactivering. Codeer “1,” Ja, op “b” (Zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren)
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]