Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie J 4, or PC Sectie J 4 version history

At line 5 changed 1 line.
Om de waarschijnlijkheid te beschrijven dat de cliënt het potentieel heeft voor grotere onafhankelijkheid en betrokkenheid in zijn of haar zorg. Het is belangrijk zowel de mening van de cliënt na te gaan als de mening van de professionele zorgverleners en de overeenstemming tussen de twee perspectieven, met respect tot de mogelijkheid van lichamelijke verbetering van de cliënt. Dit item kan onafhankelijk gezien worden van de ADL beoordeling in item J2. Bijvoorbeeld, zelfs indien iemand gecodeerd word als onafhankelijk in alle opgesomde ADL items, kan hij of zij nog steeds de mogelijkheid hebben om zijn of haar functioneren te verbeteren in die gebieden.
Om de waarschijnlijkheid te beschrijven dat de cliënt het potentieel heeft om meer onafhankelijk en betrokken te zijn bij zijn of haar zorg. Het is belangrijk om de mening van de cliënt, de mening van de professionele zorgverleners en de overeenstemming tussen de twee perspectieven na te gaan over de mogelijkheid tot lichamelijke verbetering van de cliënt. Dit item kan onafhankelijk gezien worden van de ADL beoordeling in item J2. Bijvoorbeeld, ookal wordt iemand gecodeerd als onafhankelijk in alle opgesomde ADL items, toch kan hij of zij nog steeds de mogelijkheid hebben om zijn of haar functioneren te verbeteren op die gebieden.
At line 13 changed 1 line.
Beoordeel de aanwijzingen waaruit blijkt dat de cliënt gelooft meet voor zichzelf te kunnen instaan. Als het een gepaste vraag is, vraag naar de doelen van de cliënt voor de komende maanden. Denkt de persoon dat hij of zij meer onafhankelijk kan zijn of kan verbeteren op gebied van lichamelijk functioneren?
Beoordeel de aanwijzingen waaruit blijkt dat de cliënt gelooft meer voor zichzelf te kunnen instaan. Als het een gepaste vraag is, vraag dan naar de doelen van de cliënt voor de komende maanden. Denkt de persoon dat hij of zij meer onafhankelijk kan zijn of kan verbeteren op gebied van lichamelijk functioneren?
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]