Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie J 4, or PC Sectie J 4 version history

At line 22 removed 2 lines.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeelden:%%
At line 25 removed 4 lines.
*De heer N. is cognitief gestoord. Hij krijgt om veiligheidsredenen bij het zich verplaatsen beperkte lichamelijke hulp. Hij gelooft echter dat hij in staat is om alleen te wandelen en staat daarom wanneer de zorgverleners niet kijken vaak op eigen kracht op en loopt dan. Codeer “1,” Ja, op “a” (De cliënt denkt tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren in staat te zijn)
*De verzorgende die mevrouw W. in de afgelopen week te eten heeft gegeven heeft opgemerkt dat deze verscheidene pogingen heeft gedaan om voedsel met haar vingers op te pakken. Ze denkt dat mevrouw W. zelfstandiger zou kunnen zijn als er nauwlettend op haar wordt toegezien in een eetgroep voor reactivering. Codeer “1,” Ja, op “b” (Zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren)
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]