Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie I, or PC Sectie I version history

At line 4 changed 1 line.
''Vraag het de cliënt zelf wanneer mogelijk ''
''Levensvervulling en spirituele zaken zijn belangrijke onderdelen van elke beoordeling van een cliënt die palliatieve zorg ontvangt. Deze aspecten worden niet beoordeeld om de adequaatheid van levensvervulling of betrokkenheid in spirituele of religieuze activiteiten te evalueren, maar eerder om bezorgdheden te identificeren die belangrijk zijn vanuit het perspectief van de cliënt of zijn familie. ''
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]