Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie D 2, or PC Sectie D 2 version history

At line 5 changed 1 line.
Het bepalen van specifieke voedingsproblemen uitgedrukt door gewichtsverlies, onvoldoende vocht en voedselinname of een daling in voedsel of vochtinname
Het bepalen van specifieke voedingsproblemen die zich uiten in gewichtsverlies, onvoldoende vocht - en voedselinname of een daling in voedsel of vochtinname
At line 9 changed 1 line.
*__a. Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen__ - Opvallende gewichtsafname kan duiden op een onmogelijkheid tot fysieke vooruitgang, een symptoom van een potentieel serieus medisch probleem of een slechte voedingsinname ten gevolge van fysieke, psychologische, cognitieve of sociale factoren.
*__a. Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen__ - Opvallende gewichtsafname kan duiden op een onmogelijkheid tot fysieke vooruitgang, een symptoom van een potentieel ernstig medisch probleem of een slechte voedingsinname ten gevolge van fysieke, psychologische, cognitieve of sociale factoren.
At line 13 changed 1 line.
*__c. Cachexie/fysieke uitputting__ - Onverwacht significant gewichtsverlies, spieratrofie, verlies van hongergevoel en algemene zwakte dat kan optreden bij een chronische ziekte.
*__c. Cachexie/fysieke uitputting__ - Onverwacht significant gewichtsverlies, spieratrofie, verlies van hongergevoel en algemene zwakte die kan optreden bij een chronische ziekte.
At line 15 changed 1 line.
*__d. Gedehydreerd; of verhoogde BUN waarde__ - Het vaststellen van dehydratie kan moeilijk zijn. Gebruik uw klinisch oordeel gebaseerd op tekenen en symptomen (bijvoorbeeld ernstig braken gedurende bepaalde tijd). Als alternatief kan een laboratoriumtest worden uitgevoerd die aangeeft dat de BUN (Bloed Ureum Stikstof) waarde ten opzichte van creatinine is verhoogd.
*__d. Gedehydreerd; of verhoogde BUN waarde__ - Het vaststellen van dehydratie kan moeilijk zijn. Gebruik uw klinisch oordeel gebaseerd op tekenen en symptomen (bijvoorbeeld ernstig braken gedurende een bepaalde tijd). Als alternatief kan een laboratoriumtest worden uitgevoerd die aangeeft dat de BUN (Bloed Ureum Stikstof) waarde ten opzichte van creatinine is verhoogd.
At line 22 changed 1 line.
Als gewicht registraties beschikbaar zijn, moeten ze gebruikt worden. Indien ze niet beschikbaar zijn, kan de cliënt of familie hun subjectieve inschatting van gewicht of gewichtsverlies gebruikt worden. Bepaal een specifiek tijdstip, ongeveer zes maanden vroeger (zoals ‘in vergelijking met vorig Nieuwjaar’) kan helpen om een vorig tijdsstip te visualiseren. De respondent kan geholpen zijn door te vragen ‘hoeveel gewicht heeft u verloren denkt u?’, vergelijk dit dan met het huidige gewicht of inschatting van huidig gewicht. U kan ook vragen ‘heeft u veel gewicht verloren?’, voelt u zich veel magerder, Uw kleren zien er te groot uit, was je veel dikker zes maanden geleden?. Deze vragen moeten op een sensitieve manier gesteld worden.
Als gewicht registraties beschikbaar zijn, moeten ze gebruikt worden. Indien ze niet beschikbaar zijn, kan een subjectieve inschatting van het gewicht of gewichtsverlies gebruikt worden. Een specifiek tijdstip bepalen, ongeveer zes maanden vroeger (zoals ‘in vergelijking met vorig Nieuwjaar’) kan helpen om een vorig tijdsstip te visualiseren. U kan de respondent helpen door te vragen ‘hoeveel gewicht heeft u verloren denkt u?’, vergelijk dit dan met het huidige gewicht of inschatting van huidig gewicht. U kan ook vragen ‘heeft u veel gewicht verloren?’, voelt u zich veel magerder, Uw kleren zien er te groot uit, was u veel dikker zes maanden geleden?. Deze vragen moeten op een sensitieve manier gesteld worden.
At line 26 changed 1 line.
*1. Ja
*1. Ja
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]