Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie D 1, or PC Sectie D 1 version history

At line 18 changed 1 line.
Controleer het cliëntdossier. Als het laatst vastgelegde gewicht van langer dan een maand geleden dateert of geen gegevens over het gewicht aanwezig zijn, meet dan het gewicht van de cliënt opnieuw. Als het gewicht van de cliënt meer dan eenmaal in de voorafgaande maand is gemeten, vul dan het meest recente gewicht in.
Controleer het cliëntdossier. Als het laatst vastgelegde gewicht van langer dan een maand geleden dateert of er geen gegevens over het gewicht aanwezig zijn, meet dan het gewicht van de cliënt opnieuw. Als het gewicht van de cliënt meer dan eenmaal in de voorafgaande maand is gemeten, vul dan het meest recente gewicht in.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]