D1. Lengte en gewicht

Bedoeling:

Het vastleggen van de huidige lengte en gewicht om door de tijd heen de voedings- en hydratietoestand te controleren. Het is bijvoorbeeld de bedoeling, en men kan ook verwachten, dat een cliënt met oedeem na het innemen van een diureticum gewicht verliest. Gewichtsverlies kan echter ook het gevolg zijn van slecht eten en drinken of van een recente fitnesstraining.

Proces:

Voor lengte:

  • Nieuwe opnamen — Meet de lengte in centimeters.
  • Reeds langer aanwezige cliënt — Controleer het cliëntdossier. Als de gegevens in het dossier meer dan een jaar oud zijn, meet de lengte dan opnieuw.

Voor gewicht:

Controleer het cliëntdossier. Als het laatst vastgelegde gewicht van langer dan een maand geleden dateert of er geen gegevens over het gewicht aanwezig zijn, meet dan het gewicht van de cliënt opnieuw. Als het gewicht van de cliënt meer dan eenmaal in de voorafgaande maand is gemeten, vul dan het meest recente gewicht in.

Codering:

a. Lengte

Lengte (cm): bijv., 194 (vul niet in: 194 cm)

b. Gewicht

Gewicht (kg): bijv., 76; 82,6 (vul niet in: 76 kg, 82,6 kg)

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]