Difference between version and version      View first change»»

Back to Ondervoeding 2 Betekenis, or Ondervoeding 2 Betekenis version history

At line 4 changed 1 line.
De __Ondervoeding-CAP wordt geactiveerd met code 2__. Dat betekent dat deze cliënt een BMI-score (Body Mass Index) lager dan 19 (18.9 of lager) heeft EN geen duidelijke aanwijzing geeft snel te zullen sterven, waardoor hij/zij een hoog risico op ondervoeding loopt.
De __Ondervoeding-CAP wordt geactiveerd met code 2__. Dat betekent dat deze cliënt een BMI-score ([Body Mass Index|http://nl.wikipedia.org/wiki/Queteletindex]) lager dan 19 (18.9 of lager) heeft EN geen duidelijke aanwijzing geeft snel te zullen sterven, waardoor hij/zij een hoog risico op ondervoeding loopt.
At line 16 added 3 lines.
[Terug code 2|Ondervoeding2]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]