I. Betekenis van code 2 bij de Ondervoeding-CAP

De Ondervoeding-CAP wordt geactiveerd met code 2. Dat betekent dat deze cliënt een BMI-score (Body Mass Index) lager dan 19 (18.9 of lager) heeft EN geen duidelijke aanwijzing geeft snel te zullen sterven, waardoor hij/zij een hoog risico op ondervoeding loopt.

De BMI-score toont aan in welke mate de cliënt ondervoed is:

  • BMI < 16: zwaar ondervoed
  • BMI = 16 – 17: matig ondervoed
  • BMI = 17 – 18.9: licht ondervoed

Ongeveer de helft van de cliënten in deze groep zal regelmatig 25% of meer van hun voedsel onaangeroerd laten, waardoor ze meer dan anderen de kans lopen om in de toekomst gewicht te verliezen (in de VS).

Deze groep omvat ongeveer 10% van de ouderen in een RVT en 8% van de ouderen die thuiszorg ontvangen (in de VS).

Let op: de Body Mass Index is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht weergeeft. Aangezien dat de enige gegevens zijn die nodig zijn voor het berekenen van deze CAP, is het erg belangrijk dat ze bij de cliënt opgemeten worden.

Terug code 2

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]