Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie R 2, or LTCF Sectie R 2 version history

At line 7 changed 2 lines.
!!! Definities:
*1. Woning, appartement of studio (eigen of gehuurd, alleen of met anderen, al of niet aangepast)
!!!Definities:
*1. Woning, appartement of studio (eigen of gehuurd, alleen of met anderen)
At line 10 changed 1 line.
*2. Woning van de kind(eren)
*2. Woning van (de) kind(eren)
At line 12 changed 1 line.
*3. Woning van andere mantelzorger(s) dan kind
* 3. Woning van andere mantelzorger(s) (geen kind(eren))
At line 14 changed 1 line.
*4. Woon- en zorgcentrum, rusthuis of bejaardentehuis (ROB-bed)
*4. Rusthuis of bejaardentehuis (ROB-bed)
At line 16 changed 1 line.
*5. Woon- en zorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis (RVT) of bejaardentehuis (RVT-bed)
*5. Woon- en zorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of bejaardentehuis (RVT-bed)
At line 18 changed 1 line.
*6. Serviceflat of aanleunwoning (“zelfstandige” woning in de nabijheid van een RVT, …waardoor men gemakkelijk kan gebruik maken van allerhande diensten)
*6. Serviceflat, aanleunwoning of kangoeroewoning (“zelfstandige” woning in de nabijheid van een RVT, …waardoor men gemakkelijk kan gebruik maken van allerhande diensten)
At line 21 added 6 lines.
*8. Medisch-pedagogische instelling (MPI), orthopedagogische instelling of instelling voor verstandelijk gehandicapten
*9. Psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische instelling
*10. Revalidatiecentrum, hersteloord of SP-dienst
At line 22 changed 1 line.
*8. Medisch-pedagogische instelling, orthopedagogische instelling of instelling voor verstandelijk gehandicapten
*11. Ziekenhuis
At line 24 changed 1 line.
*9. Psychiatrisch ziekenhuis of andere psychiatrische instelling
*12. Kortverblijf
At line 26 changed 1 line.
*10. Thuisloos/dakloos
*13. Thuisloos of dakloos
*14. Palliatief centrum
At line 28 changed 1 line.
*11. Revalidatiecentrum
*15. Penitentiaire instelling
At line 30 changed 1 line.
*12. Ziekenhuis (geen spoeddienst of geriatrisch dagziekenhuis)
*16. Klooster
At line 32 changed 1 line.
*13. Geriatrisch dagziekenhuis
*17. Overleden
At line 34 changed 1 line.
*14. Spoeddienst
*18. Andere
At line 36 removed 8 lines.
*15. Palliatieve dienst
*16. Penitentiaire instelling
*17. Overleden
*18. Andere
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]