Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie O 5, or LTCF Sectie O 5 version history

At line 10 changed 1 line.
*Doktersonderzoek — Dit kan een gedeeltelijk of volledig onderzoek zijn op de afdeling of op de kamer van de arts. Onderzoeken die op de spoeddienst worden uitgevoerd vallen hier niet onder. Als de cliënt gedurende een “ongepland” bezoek aan de spoeddienst door een arts werd onderzocht, leg dan het aantal keren dat dit gebeurde vast in Item O4b, “Bezoek aan de spoeddienst”.
*Doktersonderzoek — Dit kan een gedeeltelijk of volledig onderzoek zijn op de afdeling of op de kamer van de arts. Onderzoeken die op de spoeddienst worden uitgevoerd vallen hier niet onder. Als de cliënt gedurende een “ongepland” bezoek aan de spoeddienst door een arts werd onderzocht, leg dan het aantal keren dat dit gebeurde vast in Item O4b, “Spoeddienst zonder overnachting bezocht”.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]