Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie O 3, or LTCF Sectie O 3 version history

At line 9 changed 1 line.
Het vastleggen van (A) het aantal dagen waarop de behandeling gepland is in de laatste 7 dagen, (B) het aantal dagen waarop therapie gegeven is met gedurende tenminste 15 minuten per dag therapie, en (C) het totaal aantal minuten dat elk van de volgende therapieën in de laatste 7 dagen is gegeven.
Het vastleggen van (A) het aantal dagen waarop de behandeling gepland is in de laatste 7 dagen, (B) het aantal dagen waarop de therapie effectief gegeven is met gedurende tenminste 15 minuten per dag therapie, en (C) het totaal aantal minuten dat elk van de volgende therapieën in de laatste 7 dagen is gegeven.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-23) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]