Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie O 2, or LTCF Sectie O 2 version history

At line 10 changed 1 line.
BEHANDELINGEN — De volgende behandelingen kunnen door een cliënt in de instelling zelf, in de polikliniek of dagopname van een ziekenhuis, enzovoort zijn ontvangen. Codeer de items, ongeacht waar cliënt de behandeling ontving.
BEHANDELINGEN — De volgende behandelingen kunnen door een cliënt in de instelling zelf, in de polikliniek of dagopname van een ziekenhuis, enzovoort zijn ontvangen. Codeer de items, ongeacht waar de cliënt de behandeling ontving.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]