Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie O 2, or LTCF Sectie O 2 version history

At line 8 removed 1 line.
Ga de behandelingen en programma’s na die gedurende de periode, die in het item is gespecificeerd, zijn ontvangen.
At line 9 added 1 line.
At line 17 changed 1 line.
*c. Infectiecontrole of isolering/quarantaine — Gedwongen isolering of beperking van de bewegingsvrijheid om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen.
*c. Infectiecontrole (isolering/quarantaine) — Gedwongen isolering of beperking van de bewegingsvrijheid om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen.
At line 19 changed 1 line.
* d. Intraveneuze therapie — Omvat elk geneesmiddel of biologisch middel (bijv. contrastvloeistof) dat door intraveneuze “push” of “drip” via een centraal of perifeer infuus wordt gegeven. Omvat geen doorstroommiddel (zout, heparine) en geen IV-vloeistoffen zonder geneesmiddelen.
* d. Infuusmedicatie — Omvat elk geneesmiddel of biologisch middel (bijv. contrastvloeistof) dat door intraveneuze “push” of “drip” via een centraal of perifeer infuus wordt gegeven. Omvat geen doorstroommiddel (zout, heparine) en geen IV-vloeistoffen zonder geneesmiddelen.
At line 31 changed 1 line.
*j. Beademing — Beademingsapparaat voor personen die niet in staat zijn hun eigen ademhaling zelf in stand te houden. Omvat elk type elektrisch of pneumatisch aangedreven apparaat dat de ademhaling ondersteunt. Elke cliënt die in de laatste 3 dagen minder afhankelijk werd en bijgevolg soms afgeschakeld wordt van een ventilator of beademingsapparaat, valt ook onder deze definitie en moet als dusdanig worden gecodeerd.
*j. Ventilatie of respiratie — Beademingsapparaat voor personen die niet in staat zijn hun eigen ademhaling zelf in stand te houden. Omvat elk type elektrisch of pneumatisch aangedreven apparaat dat de ademhaling ondersteunt. Elke cliënt die in de laatste 3 dagen minder afhankelijk werd en bijgevolg soms afgeschakeld wordt van een ventilator of beademingsapparaat, valt ook onder deze definitie en moet als dusdanig worden gecodeerd.
At line 35 added 4 lines.
*l. Voorgeschreven verpleegkundige handelingen: specificeer
*m. Andere: specificeer
At line 37 changed 1 line.
*l. Mictie- of blaastraining – Een schema waarbij zorgverleners of familie elke dag, op geplande tijdstippen de cliënt naar het toilet begeleiden, of de cliënt bijvoorbeeld een urinaal geven, of de cliënt er aan herinneren naar het toilet te gaan.
*n. Mictie- of blaastraining – Een schema waarbij zorgverleners of familie elke dag, op geplande tijdstippen de cliënt naar het toilet begeleiden, of de cliënt bijvoorbeeld een urinaal geven, of de cliënt er aan herinneren naar het toilet te gaan.
At line 39 changed 1 line.
*m. Palliatief zorgprogramma — De cliënt kan in een terminaal stadium verkeren, hoewel niet noodzakelijk een prognose is afgegeven dat de cliënt nog slechts 6 maanden of korter heeft te leven. De zorg is erop gericht pijn en ongemaksymptomen te verlichten.
*o. Palliatief zorgprogramma — De cliënt kan in een terminaal stadium verkeren, hoewel niet noodzakelijk een prognose is afgegeven dat de cliënt nog slechts 6 maanden of korter heeft te leven. De zorg is erop gericht pijn en ongemaksymptomen te verlichten.
At line 41 changed 1 line.
*n. Wisselhoudingsprogramma – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt is gekeerd, zorgt de zorgverlener er voor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig zijn geplaatst dat zo min mogelijk ongemak en pijn worden ervaren en dat het functioneren wordt bevorderd. Dit geldt ook wanneer de cliënt bijvoorbeeld in een aangepaste zetel verblijft.
*p. Wisselhoudingsprogramma – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt is gekeerd, zorgt de zorgverlener er voor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig zijn geplaatst dat zo min mogelijk ongemak en pijn worden ervaren en dat het functioneren wordt bevorderd. Dit geldt ook wanneer de cliënt bijvoorbeeld in een aangepaste zetel verblijft.
At line 47 added 2 lines.
*q. Andere: specificeer
At line 44 changed 1 line.
Neem het cliëntdossier door.
Neem het cliëntdossier door en bekijk de behandelingen en programma’s die gedurende de periode die in het item is gespecificeerd zijn ontvangen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]