Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie O 2, or LTCF Sectie O 2 version history

At line 17 changed 1 line.
*c. Infectiecontrole of isolering/quarantaine — Gedwongen isolering of beperking van de bewegingsvrijheid om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen.
*c. Infectiecontrole (isolering/quarantaine) — Gedwongen isolering of beperking van de bewegingsvrijheid om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen.
At line 19 changed 1 line.
* d. Intraveneuze therapie — Omvat elk geneesmiddel of biologisch middel (bijv. contrastvloeistof) dat door intraveneuze “push” of “drip” via een centraal of perifeer infuus wordt gegeven. Omvat geen doorstroommiddel (zout, heparine) en geen IV-vloeistoffen zonder geneesmiddelen.
* d. Infuusmedicatie — Omvat elk geneesmiddel of biologisch middel (bijv. contrastvloeistof) dat door intraveneuze “push” of “drip” via een centraal of perifeer infuus wordt gegeven. Omvat geen doorstroommiddel (zout, heparine) en geen IV-vloeistoffen zonder geneesmiddelen.
At line 29 changed 1 line.
* i. Transfusies — Omvat transfusie van bloed of bloedproducten (bijv. bloedplaatjes).
* i. Transfusie — Omvat transfusie van bloed of bloedproducten (bijv. bloedplaatjes).
At line 31 changed 1 line.
*j. Beademing — Beademingsapparaat voor personen die niet in staat zijn hun eigen ademhaling zelf in stand te houden. Omvat elk type elektrisch of pneumatisch aangedreven apparaat dat de ademhaling ondersteunt. Elke cliënt die in de laatste 3 dagen minder afhankelijk werd en bijgevolg soms afgeschakeld wordt van een ventilator of beademingsapparaat, valt ook onder deze definitie en moet als dusdanig worden gecodeerd.
*j. Ventilatie of respiratie — Beademingsapparaat voor personen die niet in staat zijn hun eigen ademhaling zelf in stand te houden. Omvat elk type elektrisch of pneumatisch aangedreven apparaat dat de ademhaling ondersteunt. Elke cliënt die in de laatste 3 dagen minder afhankelijk werd en bijgevolg soms afgeschakeld wordt van een ventilator of beademingsapparaat, valt ook onder deze definitie en moet als dusdanig worden gecodeerd.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]