Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie O 2, or LTCF Sectie O 2 version history

At line 35 added 4 lines.
*l. Voorgeschreven verpleegkundige handelingen: specificeer
*m. Andere: specificeer
At line 37 changed 1 line.
*l. Mictie- of blaastraining – Een schema waarbij zorgverleners of familie elke dag, op geplande tijdstippen de cliënt naar het toilet begeleiden, of de cliënt bijvoorbeeld een urinaal geven, of de cliënt er aan herinneren naar het toilet te gaan.
*n. Mictie- of blaastraining – Een schema waarbij zorgverleners of familie elke dag, op geplande tijdstippen de cliënt naar het toilet begeleiden, of de cliënt bijvoorbeeld een urinaal geven, of de cliënt er aan herinneren naar het toilet te gaan.
At line 39 changed 1 line.
*m. Palliatief zorgprogramma — De cliënt kan in een terminaal stadium verkeren, hoewel niet noodzakelijk een prognose is afgegeven dat de cliënt nog slechts 6 maanden of korter heeft te leven. De zorg is erop gericht pijn en ongemaksymptomen te verlichten.
*o. Palliatief zorgprogramma — De cliënt kan in een terminaal stadium verkeren, hoewel niet noodzakelijk een prognose is afgegeven dat de cliënt nog slechts 6 maanden of korter heeft te leven. De zorg is erop gericht pijn en ongemaksymptomen te verlichten.
At line 41 changed 1 line.
*n. Wisselhoudingsprogramma – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt is gekeerd, zorgt de zorgverlener er voor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig zijn geplaatst dat zo min mogelijk ongemak en pijn worden ervaren en dat het functioneren wordt bevorderd. Dit geldt ook wanneer de cliënt bijvoorbeeld in een aangepaste zetel verblijft.
*p. Wisselhoudingsprogramma – De cliënt wordt periodiek van de ene zijde op de andere zijde en op zijn/haar rug in bed gekeerd. Wanneer de cliënt is gekeerd, zorgt de zorgverlener er voor dat het hoofd, het bovenlichaam, de armen en benen zodanig zijn geplaatst dat zo min mogelijk ongemak en pijn worden ervaren en dat het functioneren wordt bevorderd. Dit geldt ook wanneer de cliënt bijvoorbeeld in een aangepaste zetel verblijft.
At line 47 added 2 lines.
*q. Andere: specificeer
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]