Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie O 1, or LTCF Sectie O 1 version history

At line 3 changed 1 line.
!!!Bedoeling: Dit item kan het zorgteam helpen om de cliënten te identificeren die behoefte hebben aan gezondheidsvoorlichting en preventieve zorg.
!!!Bedoeling:
Dit item kan het zorgteam helpen om de cliënten te identificeren die behoefte hebben aan gezondheidsvoorlichting en preventieve zorg.
At line 5 changed 1 line.
!!! Proces: Vraag de cliënt of hij/zij de genoemde specifieke gezondheidsmaatregelen heeft ontvangen. Kijk ook in het cliëntdossier.
!!! Proces:
Vraag de cliënt of hij/zij de genoemde specifieke gezondheidsmaatregelen heeft ontvangen. Kijk ook in het cliëntdossier.
At line 7 changed 1 line.
!!! Definities: Preventieve gezondheidsmaatregelen omvatten inentingen en screening. Inentingen zijn bedoeld om ziekte te voorkomen. Screening is bedoeld om nog niet onderkende ziekten op een vroeg en behandelbaar stadium te ontdekken.
!!! Definities:
Preventieve gezondheidsmaatregelen omvatten inentingen en screening. Inentingen zijn bedoeld om ziekte te voorkomen. Screening is bedoeld om nog niet onderkende ziekten op een vroeg en behandelbaar stadium te ontdekken.
At line 25 changed 1 line.
!!! Codering: Codeer het juiste antwoord.
!!! Codering:
Codeer het juiste antwoord.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]