Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie M 1, or LTCF Sectie M 1 version history

At line 14 changed 1 line.
Richt u bij het coderen van dit item op de tijd die voor individuele en groeps¬ontspanningsactiviteiten beschikbaar is. Tel bij het coderen van dit item geen tijd mee die besteed wordt aan het ontvangen van behandelingen (bijv., medicaties, revalidatietherapie of ADL’s). Tel wel de tijd mee die wordt doorgebracht met zelfstandige activiteiten (bijv., planten water geven, lezen, brieven schrijven); sociale contacten met familie, andere cliënten, personeel en vrijwilligers (bijv., bezoeken, telefoongesprek¬ken); recreatieve activiteiten in groepsverband of individueel en deelname aan georganiseerde activiteiten. Tel geen perioden mee tijdens dewelke de cliënt meer dan een uur sliep.
Richt u bij het coderen van dit item op de tijd die voor individuele en groepsontspanningsactiviteiten beschikbaar is. Tel bij het coderen van dit item geen tijd mee die besteed wordt aan het ontvangen van behandelingen (bijv., medicaties, revalidatietherapie of ADL’s). Tel wel de tijd mee die wordt doorgebracht met zelfstandige activiteiten (bijv., planten water geven, lezen, brieven schrijven); sociale contacten met familie, andere cliënten, personeel en vrijwilligers (bijv., bezoeken, telefoongesprekken); recreatieve activiteiten in groepsverband of individueel en deelname aan georganiseerde activiteiten. Tel geen perioden mee tijdens dewelke de cliënt meer dan een uur sliep.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]