Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie L 1, or LTCF Sectie L 1 version history

At line 30 added 1 line.
At line 33 changed 4 lines.
*3. Diepe kraters in de huid ([Graad 3:|Decubitus3.jpg])
*4. Huidletsels waar spierweefsel of bot zichtbaar is ([Graad 4:|Decubitus4.jpg])
*5. Ernst niet te bepalen door bijvoorbeeld grote hoeveelheid necrotische korst
*3. Huiddefect (krater) met schade of necrose van huid en subcutis ([Graad 3:|Decubitus3.jpg])
*4. Uitgebreide aantasting en necrose van onderliggende en/of ondersteunende weefsels en structuren ([Graad 4:|Decubitus4.jpg])
*5. Ernst niet te bepalen door bijvoorbeeld grote hoeveelheid necrotische korst
At line 38 removed 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-18) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]