Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie K 6, or LTCF Sectie K 6 version history

At line 5 removed 1 line.
Dit item fungeert als een vroege indicatie van toekomstig gewichtsverlies of dehydratatie en kan in dit opzicht de personen identificeren die een geïndividualiseerd voedingstoezicht nodig hebben.
At line 6 added 1 line.
Het vastleggen van de eetlust (m.b.t. vast en vloeibaar voedsel) in vergelijking met wat de cliënt gewoonlijk inneemt. Dit item fungeert als een vroege indicatie van toekomstig gewichtsverlies of dehydratatie en kan in dit opzicht de personen identificeren die een geïndividualiseerd voedingstoezicht nodig hebben.
At line 8 added 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]