Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie K 3, or LTCF Sectie K 3 version history

At line 25 changed 5 lines.
*5. Combinatie van eten door de mond en parenterale of sondevoeding
*6. Slechts neus-maag sondevoeding
*7. Sondevoeding via maagsonde (door de buikwand)—bijv., PEG
*8. Slechts parenterale voeding—Omvat alle soorten parenterale voeding (bijv., TPN)
*9. Activiteit kwam niet voor—Gedurende gehele periode
*5. Combinatie van orale en parenterale toediening van voedsel of sondevoeding
*6. Voedseltoediening via nasogastrische sonde
*7. Voedseltoediening via buikwand - Bijv., PEG
*8. Alleen parenterale voedseltoediening - Alle soorten parenterale voeding bijv., TPN
*9. Activiteit kwam niet voor
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]