Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie J 7, or LTCF Sectie J 7 version history

At line 13 changed 1 line.
*b. Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem — De cliënt toont symptomen van een acuut gezondheidsprobleem (bijv. een nieuw hartinfarct; bijwerking op medicatie; griep), een recidief (acuut) probleem (bijv. aspiratie bij pneumonie; urineweginfectie) of een acute fase van een chronische ziekte (bijv. kortademigheid, oedeem, verwardheid bij een cliënt met hartfalen; acute gewrichtspijn en een zwelling bij een cliënt met jarenlange artritis). Een acute episode zet gewoonlijk plotseling in, heeft een kort tijdsbeloop, moet door een arts worden onderzocht en vraagt om een forse toename in controle door een verpleegkundige.
*b. Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem — De cliënt toont symptomen van een acuut gezondheidsprobleem (bijv. een nieuw hartinfarct; bijwerking op medicatie; griep), een recidief (acuut) probleem (bijv. aspiratie bij pneumonie; urineweginfectie) of een acute fase van een chronische ziekte (bijv. kortademigheid, oedeem, verwardheid bij een cliënt met hartfalen; acute gewrichtspijn en een zwelling bij een cliënt met jarenlange artritis). Een acute episode zet gewoonlijk plotseling in, heeft een kort tijdsbeloop, moet door een arts worden onderzocht en vraagt om een forse toename van de controle door een verpleegkundige.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]