Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 3, or LTCF Sectie H 3 version history

At line 15 changed 2 lines.
* 0. Continent — Volledige beheersing. GEEN stoma.
* 1. Volledige beheersing met een stoma — Volledige beheersing met gebruik van een stomazakje gedurende de laatste 3 dagen.
* 0. Continent — Volledige beheersing. GEEN stoma aanwezig.
* 1. Beheersing met een stoma in de laatste 3 dagen.
At line 19 changed 2 lines.
* 4. Dagelijks incontinent — Dagelijks incontinent, maar nog enige beheersing aanwezig (bijv., gedurende een bepaald deel van de dag).
* 5. Incontinent — Geen beheersing aanwezig (d.w.z. elke dag voortdurend incontinent).
* 4. Dagelijks incontinent — Dagelijks incontinent, maar nog enige beheersing (bijv., gedurende een bepaald deel van de dag).
* 5. Incontinent — Geen beheersing (d.w.z. elke dag voortdurend incontinent).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-20) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]