Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 3, or LTCF Sectie H 3 version history

At line 8 changed 1 line.
Verwijst naar beheersing van de ontlasting (ook het lekken van feces) , rekening houdend met ontlastingstraining programma’s, of opvanghulpmiddelen. Het verwijst niet naar het vermogen van de cliënt om zelf naar het toilet te gaan — bijv., een cliënt kan uitgebreid hulp bij toiletbezoek van een hulpverlener of familielid ontvangen en continent zijn.
Verwijst naar beheersing van de ontlasting (ook het lekken van feces) , rekening houdend met ontlastingstraining programma’s, of opvanghulpmiddelen. Het verwijst niet naar het vermogen van de cliënt om zelf naar het toilet te gaan (bijv., een cliënt kan uitgebreid hulp bij toiletbezoek van een hulpverlener of familielid ontvangen en continent zijn).
At line 15 changed 2 lines.
* 0. Continent — Volledige beheersing. GEBRUIKT GEEN stoma.
* 1. Volledige beheersing met een stoma — Volledige beheersing met gebruik van een stoma gedurende de laatste 3 dagen.
* 0. Continent — Volledige beheersing. GEEN stoma aanwezig.
* 1. Beheersing met een stoma in de laatste 3 dagen.
At line 19 changed 2 lines.
* 4. Dagelijks incontinent — Dagelijks incontinent, maar nog enige beheersing aanwezig (bijv., gedurende een bepaald deel van de dag).
* 5. Incontinent — Geen beheersing aanwezig (d.w.z. elke dag voortdurend incontinent).
* 4. Dagelijks incontinent — Dagelijks incontinent, maar nog enige beheersing (bijv., gedurende een bepaald deel van de dag).
* 5. Incontinent — Geen beheersing (d.w.z. elke dag voortdurend incontinent).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-20) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]