Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie F 5, or LTCF Sectie F 5 version history

At line 26 changed 1 line.
*Mevrouw P. heeft een ernstige teruggang in functioneren meegemaakt vanwege een relatief ver gevorderd stadium van Multiple Sclerose. Haar dochter bezoekt haar regelmatig en neemt haar voor een kop thee mee naar het cafetaria. Mevrouw P. geniet erg van het horen van wat haar kleinkinderen doen en stuurt hen met hulp van haar dochter verjaardagskaarten. Hoewel ze zich volledig bewust is van haar aftakeling, blijft ze daar niet bij stilstaan wanneer ze met anderen omgaat. Codeer "1 (ja)" voor: a (Overwegend positieve kijk), b (Het alledaagse leven zinvol vinden) en c (Sterke en ondersteunende omgang met familie).
*Mevrouw P. heeft een ernstige teruggang in functioneren meegemaakt vanwege een relatief ver gevorderd stadium van Multiple Sclerose. Haar dochter bezoekt haar regelmatig en neemt haar voor een kop thee mee naar het cafetaria. Mevrouw P. geniet erg van het horen van wat haar kleinkinderen doen en stuurt hen met hulp van haar dochter verjaardagskaarten. Hoewel ze zich volledig bewust is van haar aftakeling, blijft ze daar niet bij stilstaan wanneer ze met anderen omgaat. Codeer "1 (ja)" voor: a (Overwegend positieve kijk), b (Het alledaagse leven zinvol vinden) en c (Relatie met de familie is sterk en ondersteunend).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]