Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie F 2, or LTCF Sectie F 2 version history

At line 14 changed 1 line.
* d. Zoekt betrokkenheid in de instelling (bijv., maakt of houdt vrienden; betrokken bij groepsactiviteiten; reageert positief op nieuwe activiteiten; helpt bij godsdienstige activiteiten) — Overweeg in het algemeen of de cliënt aan instellingsactiviteiten deelneemt, met mede¬cliënten omgaat en over activiteiten praat alsof hij/zij er deel van uit maakt. Een cliënt die een gevoel van tot de gemeenschap behoren van de instelling of de afdeling uitstraalt is “betrokken bij het leven van de instelling”.
* d. Zoekt betrokkenheid in de instelling (bijv., maakt of houdt vrienden; betrokken bij groepsactiviteiten; reageert positief op nieuwe activiteiten; helpt bij godsdienstige activiteiten) — Overweeg in het algemeen of de cliënt aan instellingsactiviteiten deelneemt, met medecliënten omgaat en over activiteiten praat alsof hij/zij er deel van uit maakt. Een cliënt die een gevoel van tot de gemeenschap behoren van de instelling of de afdeling uitstraalt is “betrokken bij het leven van de instelling”.
At line 33 changed 1 line.
Voorbeeld:
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
At line 35 changed 1 line.
Mevrouw A. kreeg in de laatste zes maanden 2 witte pillen, 1 blauwe pil, 1 gele pil en 2x snuiven van een geneesmiddel uit een in de hand gehouden oranje inhaleertoestel. Het farmaceutisch bedrijf dat het inhaleertoestel maakt, heeft onlangs zijn verpakking veranderd. Toen mevrouw A. het nieuwe blauwe inhaleertoestel moest gaan gebruiken en te horen kreeg dat het om hetzelfde geneesmiddel ging in een andere kleurverpakking, was ze erg opgewonden en van streek. Het kostte veel geduld en geruststelling van de kant van de verpleegkundige voordat mevrouw A. het nieuwe inhaleertoestel wilde gebruiken. Dit herhaalde zich enkele dagen de afgelopen week. Codeer “1” voor F2g.
*Mevrouw A. kreeg in de laatste zes maanden 2 witte pillen, 1 blauwe pil, 1 gele pil en 2x snuiven van een geneesmiddel uit een in de hand gehouden oranje inhaleertoestel. Het farmaceutisch bedrijf dat het inhaleertoestel maakt, heeft onlangs zijn verpakking veranderd. Toen mevrouw A. het nieuwe blauwe inhaleertoestel moest gaan gebruiken en te horen kreeg dat het om hetzelfde geneesmiddel ging in een andere kleurverpakking, was ze erg opgewonden en van streek. Het kostte veel geduld en geruststelling van de kant van de verpleegkundige voordat mevrouw A. het nieuwe inhaleertoestel wilde gebruiken. Dit herhaalde zich enkele dagen de afgelopen week. Codeer “1” voor F2g.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]