Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 4, or LTCF Sectie D 4 version history

At line 8 changed 1 line.
Het evalueren van het gezichtsvermogen van de cliënt en de beperkingen daarin, bij adequate verlichting en gebruikmakend van eender welk gebruikelijk visueel hulpmiddel (bijv., bril, vergrootglas) gedurende de laatste drie dagen.
Het evalueren van het gezichtsvermogen en -beperkingen van de cliënt, bij adequate verlichting en gebruikmakend van eender welk gebruikelijk visueel hulpmiddel (bijv., bril, vergrootglas) gedurende de laatste drie dagen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-31) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]