Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 4, or LTCF Sectie D 4 version history

At line 4 changed 1 line.
__a. Gezichtsvermogen bij voldoende licht (met bril of ander visueel hulpmiddel indien gebruikt).__
__a. Gezichtsvermogen bij voldoende licht (met bril of ander visueel hulpmiddel indien gebruikt)__
At line 8 changed 1 line.
Het evalueren van het gezichtsvermogen van de cliënt en de beperkingen daarin, bij adequate verlichting en gebruikmakend van eender welk gebruikelijk visueel hulpmiddel (bijv., bril, vergrootglas) gedurende de laatste drie dagen.
Het evalueren van het gezichtsvermogen en -beperkingen van de cliënt, bij adequate verlichting en gebruikmakend van eender welk gebruikelijk visueel hulpmiddel (bijv., bril, vergrootglas) gedurende de laatste drie dagen.
At line 44 changed 1 line.
__b. Gebruik bril of ander visueel hulpmiddel - Dit omvat elk soort visueel hulpmiddel (bril, contactlenzen, vergrootglas) dat op een bepaald moment gedurende de laatste drie dagen is gebruikt.__
__b. Gebruik bril of ander visueel hulpmiddel
At line 49 changed 1 line.
Het doel is om te noteren of de cliënt een visueel hulpmiddel gebruikt, ongeacht of dit een bril, lenzen, een loep of een ander hulpmiddel is.
Het doel is om te noteren of de cliënt een visueel hulpmiddel gebruikt. Dit omvat elk soort visueel hulpmiddel (bril, contactlenzen, vergrootglas) dat op een bepaald moment gedurende de laatste drie dagen is gebruikt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-31) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]