Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 4, or LTCF Sectie D 4 version history

At line 4 added 3 lines.
__a. Gezichtsvermogen bij voldoende licht (met bril of ander visueel hulpmiddel indien gebruikt)__
At line 5 changed 1 line.
Het evalueren van het gezichtsvermogen van de cliënt en de beperkingen daarin, bij adequate verlichting en gebruikmakend van eender welk gebruikelijk visueel hulpmiddel (bijv., bril, vergrootglas) gedurende de laatste drie dagen.
Het evalueren van het gezichtsvermogen en -beperkingen van de cliënt, bij adequate verlichting en gebruikmakend van eender welk gebruikelijk visueel hulpmiddel (bijv., bril, vergrootglas) gedurende de laatste drie dagen.
At line 10 added 1 line.
At line 8 removed 3 lines.
__a. Gezichtsvermogen bij voldoende licht (met bril of ander visueel hulpmiddel indien gebruikt).__
\\Adequate verlichting — Hetgeen voldoende of comfortabel is voor een persoon met normaal gezichtsvermogen.
At line 13 added 6 lines.
Zicht – Het vermogen om te zien bij voldoende licht en eventueel met behulp van een bril of een ander visueel hulpmiddel.
Voldoende licht – Voldoende licht voor een cliënt met een normaal gezichtsvermogen.
At line 37 changed 1 line.
__b. Gebruik bril of ander visueel hulpmiddel - Dit omvat elk soort visueel hulpmiddel (bril, contactlenzen, vergrootglas) dat op een bepaald moment gedurende de laatste drie dagen is gebruikt.__
__b. Gebruik bril of ander visueel hulpmiddel
At line 39 removed 2 lines.
!!! Bedoeling:
Om te bepalen of cliënt regelmatig visuele hulpmiddelen gebruikt.
At line 47 added 4 lines.
!!!Bedoeling:
Het doel is om te noteren of de cliënt een visueel hulpmiddel gebruikt. Dit omvat elk soort visueel hulpmiddel (bril, contactlenzen, vergrootglas) dat op een bepaald moment gedurende de laatste drie dagen is gebruikt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-31) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]