Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 4, or LTCF Sectie D 4 version history

At line 13 changed 1 line.
Gezicht – Het vermogen om te zien bij voldoende licht en eventueel met behulp van een bril of een ander visueel hulpmiddel.
Zicht – Het vermogen om te zien bij voldoende licht en eventueel met behulp van een bril of een ander visueel hulpmiddel.
At line 16 changed 1 line.
Adequate verlichting – Voldoende licht voor een cliënt met een normaal gezichtsvermogen.
Voldoende licht – Voldoende licht voor een cliënt met een normaal gezichtsvermogen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-31) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]