Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie B 4, or LTCF Sectie B 4 version history

At line 10 changed 1 line.
!!!Codering:
!!!Codering:
At line 12 changed 2 lines.
__a. Land van herkomst__
__a. Land van herkomst__
At line 15 changed 1 line.
Kies een antwoord en vul in. Om het invullen te vergemakkelijken kan voor de volgende landen ook een afkorting gebruikt worden:
Kies een antwoord en vul in. Om het invullen te vergemakkelijken kan voor de volgende landen ook een afkorting gebruikt worden.
At line 30 changed 1 line.
Taal die door de cliënt gebruikt wordt voor dagelijkse communicatie, het best spreekt en verstaat. Vul de gepaste code in of specificeer een andere taal:
Taal die door de cliënt gebruikt wordt voor dagelijkse communicatie, het best spreekt en verstaat. Vul de gepaste code in of specificeer een andere taal.
At line 35 removed 1 line.
At line 37 changed 1 line.
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
At line 38 added 1 line.
At line 40 added 2 lines.
__c. Geloofsovertuiging en daarmee samenhangende wensen of noden__
At line 42 removed 4 lines.
__c. Geloofsovertuiging en daarmee samenhangende wensen of noden__
At line 47 added 3 lines.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-22) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]