Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie B 4, or LTCF Sectie B 4 version history

At line 12 changed 1 line.
__a. Land van herkomst.__
__a. Land van herkomst__
At line 28 changed 1 line.
__b. Spreektaal: taal die door de cliënt gebruikt wordt voor dagelijkse communicatie, het best spreekt en verstaat.__
__b. Spreektaal__
At line 30 changed 2 lines.
Vul de gepaste code in of specificeer een andere taal.
Taal die door de cliënt gebruikt wordt voor dagelijkse communicatie, het best spreekt en verstaat. Vul de gepaste code in of specificeer een andere taal:
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-22) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]