Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie B 2, or LTCF Sectie B 2 version history

At line 17 changed 1 line.
''Op de webapplicatie BelRAI kunt u ook op de detailpagina van de cliënt alle vroegere beoordelingen nakijken (als u daartoe gerechtigd bent).''
''Op de webapplicatie BelRAI kunt u op de detailpagina van de cliënt alle vroegere beoordelingen nakijken (als u daartoe gerechtigd bent).''
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]