Difference between version and version      View first change»»

Back to Inleiding LTCF, or Inleiding LTCF version history

At line 6 changed 1 line.
*Het LTCF-formulier van interRAI is een __gestandaardiseerde minimumbeoordeling__ (MDS - Minimum Data Set) die zich leent voor gebruik bij zorgverlening. Het is niet gewoonweg een vragenlijst voor het analyseren van de kenmerken van de cliënten en het omvat ook niet noodzakelijkerwijs alle informatie die nodig is om een zorgplan op te stellen. Dat geldt vooral voor gespecialiseerde programma’s die op specifieke cliëntengroepen gericht zijn. Het beoordelingsinstrument stelt de zorgverlener in staat om de belangrijkste aspecten van het functioneringsvermogen, de geestelijke en lichamelijke gezondheid, de maatschappelijke hulp en het gebruik van dienstverlening op verschillende tijdstippen te beoordelen. Professionele gezondheidswerkers zouden aanvullende informatie aan het algemeen beoordelingsproces moeten toevoegen naargelang ze dat nodig achten. De items in dit instrument beschrijven de prestaties en het vermogen van de cliënt op allerlei gebieden, waarbij de meeste items dienst doen als specifieke [triggers|Triggers] voor zorgplanning. Ze identificeren cliënten die baat kunnen hebben bij een verdere evaluatie van specifieke problemen of risico’s op functionele achteruitgang. Deze triggers koppelen de interRAI LTCF aan een reeks probleemgerichte CAP’s.
*Het LTCF-formulier van interRAI is een __gestandaardiseerde minimumbeoordeling__ (MDS - Minimum Data Set) die zich leent voor gebruik bij zorgverlening. Het is niet gewoonweg een beoordelingsinstrument voor het analyseren van de kenmerken van de cliënten en het omvat ook niet noodzakelijkerwijs alle informatie die nodig is om een zorgplan op te stellen. Dat geldt vooral voor gespecialiseerde programma’s die op specifieke cliëntengroepen gericht zijn. Het beoordelingsinstrument stelt de zorgverlener in staat om de belangrijkste aspecten van het functioneringsvermogen, de geestelijke en lichamelijke gezondheid, de maatschappelijke hulp en het gebruik van dienstverlening op verschillende tijdstippen te beoordelen. Professionele gezondheidswerkers zouden aanvullende informatie aan het algemeen beoordelingsproces moeten toevoegen naargelang ze dat nodig achten. De items in dit instrument beschrijven de prestaties en het vermogen van de cliënt op allerlei gebieden, waarbij de meeste items dienst doen als specifieke [triggers|Triggers] voor zorgplanning. Ze identificeren cliënten die baat kunnen hebben bij een verdere evaluatie van specifieke problemen of risico’s op functionele achteruitgang. Deze triggers koppelen de interRAI LTCF aan een reeks probleemgerichte CAP’s.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-44) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]