Difference between version and version      View first change»»

Back to Inleiding AC, or Inleiding AC version history

At line 2 changed 1 line.
De interRAI Acute Care (AC) is bedoeld om geriatrische cliënten in een acute ziekenhuissetting uitgebreid te beoordelen. De Acute Care besteedt vooral aandacht aan de functionele en psychosociale aspecten van de beoordeling en is niet gericht op een complete beoordeling van alle medische problemen.
De __interRAI Acute Care__ (AC) is bedoeld om geriatrische cliënten in een acute ziekenhuissetting uitgebreid te beoordelen. De Acute Care besteedt vooral aandacht aan de functionele en psychosociale aspecten van de beoordeling en is niet gericht op een complete beoordeling van alle medische problemen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]