Difference between version and version      View first change»»

Back to HC Sectie O 1, or HC Sectie O 1 version history

At line 5 changed 1 line.
Om vast te stellen of de cliënt richtlijnen heeft afgegeven hoe de zorg moet worden verleend in het geval dat hij of zij zelf niet meer bij macht is dit aan te geven.
Om vast te stellen of de cliënt richtlijnen heeft afgegeven hoe de zorg moet worden verleend in het geval dat hij of zij zelf niet meer in staat is dit aan te geven.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]