Difference between version and version      View first change»»

Back to HC Sectie O 1, or HC Sectie O 1 version history

At line 2 changed 1 line.
!!1. Verantwoordelijkheid bij wettelijk vertegenwoordiger of ander persoon
!!O1. Wettelijk vertegenwoordiger
At line 5 changed 1 line.
Om vast te stellen of de cliënt richtlijnen heeft afgegeven hoe de zorg moet worden verleend in het geval dat hij of zij zelf niet meer bij macht is dit aan te geven.
Om vast te stellen of de cliënt richtlijnen heeft afgegeven hoe de zorg moet worden verleend in het geval dat hij of zij niet meer in staat is dit zelf aan te geven.
At line 8 changed 1 line.
Personen die wettelijk voor de cliënt verantwoordelijk kunnen zijn:
Wettelijk vertegenwoordiger: persoon die wettelijk voor de cliënt verantwoordelijk kan zijn.
At line 10 removed 19 lines.
*a. Benoemd raadsman of voogd.
*b. Gerechtelijk raadsman
*c.Voorlopig bewindvoerder
*d. Voorafgaandelijk aangeduide vertegenwoordiger
*e.Informele vertegenwoordiger
*f.Vertegenwoordiging door zorgverlener
[{Image src = ‘SectieO1/Owet1.jpg’}]
[{Image src = ‘SectieO1/Owet6.jpg’}]
[{Image src = ‘SectieO1/Owet2.jpg’}]
[{Image src = ‘SectieO1/Owet3.jpg’}]
[{Image src = ‘SectieO1/Owet4.jpg’}]
[{Image src = ‘SectieO1/Owet5.jpg’}]
At line 32 changed 1 line.
*1. Ja, als er wel een wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld.
*1. Ja, als er wel een wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]