Difference between version and version      View first change»»

Back to HC Sectie O 1, or HC Sectie O 1 version history

At line 2 changed 1 line.
!!O1. Verantwoordelijkheid bij wettelijk vertegenwoordiger of ander persoon
!!O1. Wettelijk vertegenwoordiger
At line 8 changed 1 line.
Personen die wettelijk voor de cliënt verantwoordelijk kunnen zijn:
Wettelijk vertegenwoordiger: persoon die wettelijk voor de cliënt verantwoordelijk kan zijn.
At line 10 removed 19 lines.
*a. Benoemd raadsman of voogd.
*b. Gerechtelijk raadsman
*c. Voorlopig bewindvoerder
*d. Voorafgaandelijk aangeduide vertegenwoordiger
*e. Informele vertegenwoordiger
*f. Vertegenwoordiging door zorgverlener
[{Image src = 'HCSectieO1/Owet0.jpg'}]
[{Image src = 'HCSectieO1/Owet1.jpg'}]
[{Image src = 'HCSectieO1/Owet6.jpg'}]
[{Image src = 'HCSectieO1/Owet2.jpg'}]
[{Image src = 'HCSectieO1/Owet3.jpg'}]
[{Image src = 'HCSectieO1/Owet4.jpg'}]
[{Image src = 'HCSectieO1/Owet5.jpg'}]
At line 32 changed 1 line.
*1. Ja, als er wel een wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld.
*1. Ja, als er wel een wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]